Nyitva tartás rendje (SZMSZ)

1. Tanítási napokon az intézmény tartása: 7:00-től 17:00-ig tart nyitva

2. Tanítási szünetek alatt az iskolában a nyitva tartás szünetel. Indokolt esetben a tagintézmény-vezető ettől eltérő nyitva tartást is megállapíthat.

3. A tanítási órákat 7:45 és 14:35 között, a tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nyitvatartási ideje alatt kell megszervezni. A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások hossza általában 45 perc.

4. Indokolt esetben az intézményvezető ettől eltérő tanítási- és munkarendet is megállapíthat.

 

Csengetési rend:

  1. 1. óra

08:00-08:45

  1. 2. óra

09:00-09:45

  1. 3. óra

10:00-10:45

  1. 4. óra

11:00-11:45

  1. 5. óra

12:00-12:45

  1. 6. óra

13:00-13:45

  1. 7. óra

13:50-14:35

 

3.1. A tanév helyi időbeosztása

3.2. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

résztvevők, feladatok

1.

DÖK nap: egészséges életmód

Kovács Béla Attila

2021. december 11.

nevelőtestület

2.

Falukarácsony

Bolyki Margit

2021. december 20.

nevelőtestület, diákok

3.

Szakmai pedagógiai kirándulás

Mészáros Istvánné

2021. december 21.

nevelőtestület

4.

Nevelési értekezlet: agresszió az iskolában

Kovács Béla Attila

2022. március 26.

nevelőtestület

5.

Pályaorientációs nap

6-7. osztályok osztályfőnökei

2022. április 12.

6-7. osztályok

6.

Közös nevelési értekezlet

tagintézmény-vezető

2022. április 13.

nevelőtestület

 

 

 

 

3.3. A szünetek időtartama

Őszi szünet: 2021. október 25 – 2021. október 29.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22.

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 2.

Téli szünet: 2021. december 22 – 2022. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21.

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3.

Tavaszi szünet: 2022. április 14. – 2022. április 19.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13.

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20.

3.4. Munkaszüneti napok és munkanap áthelyezések

2021.10.23. Október 23-ai ünnepség (megtartva október 22-én, pénteken)

2021. november 1. Mindenszentek

2022.06.06. Pünkösdhétfő

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:

2021. december 24. helyett 2021. december 11.

2022. március 14. helyett 2022. március 26.

3.5. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

 

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Zentainé Ivanov Rita

2021.10.06.

 

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

Németh Péter

2021.10.21.

 

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

Németh Péter

2022.02.25.

 

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

Nagy Sándor

2022.03.15.

Ledolgozva a március 26-i tanítási nap

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

Németh Péter, osztályfőnökök

2022.04.11.

 

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

Németh Péter, osztályfőnökök

2022.06.03.

 

 

 

3.6. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2021. szeptember 28.

Cser nap

Bánhidiné Juhász Zsuzsanna, SZMK

90%

2021.10.01.

Zene Világnapja

ének-zenét tanítók

85%

2021.10.02.

Idősek Napja

Török Lászlóné

90%

2021.10.29.

Takarékossági Világnap

osztályfőnökök

80 %

2021.11. hó

Egészségvédelmi hónap

Mészáros Istvánné

95 %

2022.01.21

Magyar Kultúra Napja

magyar nyelv és irodalmat tanítók

70 %

2022.03.08

Nemzetközi Nőnap

Nagy Sándor

100 %

 

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

3.7. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2021.12.03.

Mikulás

osztályfőnökök

90 %

2021.12.17.

Karácsonyi ünnepség

Bolyki Margit

90 %

2021.12.20.

Falukarácsony

Bolyki Margit

75 %

2022.02.12.

Farsangi bál

Szülői Munkaközösség

85 %

2021.06.18.

Ballagás

Mészáros Istvánné, Nagy Sándor

100 %

 

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

 

3.8. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2021.09.01.

Tanévnyitó értekezlet

tagintézmény-vezető

100%

2021.11.09.

Önértékelés, tanfelügyelet

tagintézmény-vezető

100%

2022.02.02.

Félévzáró értekezlet

tagintézmény-vezető

100%

2022.03.26.

Nevelési értekezlet: agresszió az iskolában

munkaközösség-vezető, pedagógusok

100%

2022.06.22.

Tanévzáró értekezlet

tagintézmény-vezető

100%

 

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

3.9. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi mutató

2021.09.13.

Őszi szülői értekezlet

tagintézmény-vezető, osztályfőnökök

80%

2021.10.20.

Pályaválasztási szülői értekezlet

Nagy Sándor, tagintézmény-vezető

100%

2021.11.09.

Fogadóóra

munkaközösség-vezető, pedagógusok

60%

2022.02.02.

Félév utáni szülői értekezlet

osztályfőnökök

80%

2022.05.05.

Fogadóóra

munkaközösség-vezető, pedagógusok

70%

 

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

3.10. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi mutató

2021. október

Nyílt nap az elsősök számára

Révészné Sági Lívia

100%

2022. április

Nyílt nap az elsősök számára

Török Lászlóné

100%

 

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

3.11. Tervezett mérések és vizsgák

  • Külső és belső tantárgyi mérések rendje

időpont

mérés megnevezése

érintett évfolyam

felelős

2021.09.30.

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével

1-8.

munkaközösség-vezető

2021.09.20-10.11.

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata

8.

Nagy Sándor, tagintézmény-vezető

2021.12.10.

1. osztályosok DIFER mérése

1.

Révészné Sági Lívia

2022.05.04-2022.05.17.

Idegen nyelvi mérés, szövegértési, matematikai és természettudományi mérés a 8. évfolyamon

8.

Mészáros Istvánné

2021.05.18-2022.05.31.

Idegen nyelvi mérés, szövegértési, matematikai és természettudományi mérés a 6. évfolyamon

6.

Mészáros Istvánné

 

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

 

  • A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja

 

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi mutató

 

NETFIT mérés 7-8. osztályok

Nagy Sándor

2021.10.01-2022.03.01.

100%

 

NETFIT mérés 5-6. osztályok

Németh Péter

2021.10.01-2022.03.01.

100%

 

  • Tanulmányok alatti vizsgák rendje

Tanulmányok alatti vizsgák kitűzött időpontjai:

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:

•           javítóvizsga (augusztus utolsó hete)

•           osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti két hétben)

•           pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)

•           különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)

•           egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)

Osztályozó vizsgák időpontjai:

- 2022.01.10-2022.01.21.

- 2022.06.01-2022.06.15.

 

Go to top