Nyitva tartás rendje (SZMSZ)

1. Tanítási napokon az intézmény tartása: 7:00-től 17:00-ig tart nyitva

2. Tanítási szünetek alatt az iskolában a nyitva tartás szünetel. Indokolt esetben a tagintézmény-vezető ettől eltérő nyitva tartást is megállapíthat.

3. A tanítási órákat 7:45 és 14:35 között, a tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nyitvatartási ideje alatt kell megszervezni. A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások hossza általában 45 perc.

4. Indokolt esetben az intézményvezető ettől eltérő tanítási- és munkarendet is megállapíthat.

 

Csengetési rend:

  1. 1. óra

08:00-08:45

  1. 2. óra

09:00-09:45

  1. 3. óra

10:00-10:45

  1. 4. óra

11:00-11:45

  1. 5. óra

12:00-12:45

  1. 6. óra

13:00-13:45

  1. 7. óra

13:50-14:35

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

résztvevők, feladatok

1.

Nevelési értekezlet

Kovács Béla Attila

2020. december 12.

nevelőtestület

2.

Pályaorientációs nap

6-7. osztályok osztályfőnökei

2021. április 7.

6-7. osztályok

3.

Nevelési értekezlet

tagintézmény-vezető

2021. április 8.

nevelőtestület

4.

Közös nevelőtestületi értekezlet

intézményvezető

2021. április 9.

nevelőtestület

5.

Szakmai pedagógiai kirándulás

tagintézmény-vezető

2021. április 15.

nevelőtestület

6.

DÖK nap: Gyereknap

diákönkormányzatot segítő pedagógus

2021. június 14.

nevelőtestület, diákok, SZMK

 
3.2. A tanév szorgalmi időszaka

Első nap: 2020. szeptember 1.

Utolsó nap: 2021. június 15.

A szorgalmi időszak első féléve 2020. szeptember 1-től 2021. január 22-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2021. január 29-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

3.2.1. A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:

Őszi szünet: 2020. október 26 – 2020. október 30.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22.

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2.

Téli szünet: 2020. december 21 – 2021. január 1.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18.

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4.

Tavaszi szünet: 2021. március 30. – 2021. április 6.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31.

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7.

3.2.2. Munkaszüneti napok és munkanap áthelyezések

2020.10.23. Október 23-ai ünnepség (péntek)

2021.05.24. Pünkösdhétfő

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:

2020. december 24. helyett 2020. december 12.

 

3.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi mutató

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Dr. Ormai László Lajosné, osztályfőnökök

2020.10.06.

90

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

osztályfőnökök

2020.10.22.

90

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

Németh Péter, osztályfőnökök

2021.02.22-23.

90

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

Nagy Sándor

2021.03.15.

90

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

Németh Péter, osztályfőnökök

2021.04.12-13.

90

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

Németh Péter, osztályfőnökök

2021.06.01.

90

 

 

3.4. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2020.10.01.

Zene Világnapja

ének-zenét tanítók

85%

2020.10.19-22.

Takarékossági Világnap

osztályfőnökök

80 %

2020.11. hó

Egészségvédelmi hónap

Mészáros Istvánné

95 %

2021.01.22

Magyar Kultúra Napja

magyar nyelv és irodalmat tanítók

60 %

2021.03.06

Nemzetközi Nőnap

Nagy Sándor

100 %

2021. április-május

Cser nap

Garami Anett, Nagy Sándor, Bánhidiné Juhász Zsuzsanna

90%

 

Minden rendezvényt az aktuális járványügyi szabályok betartásával szervezünk meg. Az első féléves ünnepségek és rendezvények osztályszinten kerülnek megrendezésre.

3.5. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2020.12.04.

Mikulás

osztályfőnökök

90 %

2020.12.18.

Karácsonyi ünnepség

Dr. Ormai László Lajosné

90 %

2020.12.18.

Falukarácsony

Dr. Ormai László Lajosné

75 %

2021.02.13.

Farsangi bál

Szülői Munkaközösség

85 %

2021.06.19.

Ballagás

Zentainé Ivanov Rita

100 %

 

 

3.6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2020.09.01.

Tanévnyitó értekezlet

tagintézmény-vezető

100%

2020.10.16.

Önértékelés, tanfelügyelet

tagintézmény-vezető

100%

2020.12.12.

Nevelési értekezlet

munkaközösség-vezető, pedagógusok

100%

2021.02.03.

Félévzáró értekezlet

tagintézmény-vezető

100%

2021.05.13.

Nevelési értekezlet

munkaközösség-vezető, pedagógusok

100%

2021.06.23.

Tanévzáró értekezlet

tagintézmény-vezető

100%

 

 

3.7. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi mutató

2020.09.14-15.

Őszi szülői értekezlet

tagintézmény-vezető, osztályfőnökök

80%

2020.11.16-17.

Fogadóóra

munkaközösség-vezető, pedagógusok

60%

2020.10.15.

Pályaválasztási szülői értekezlet

Zentainé Ivanov Rita, tagintézmény-vezető

100%

2021.02.10-11.

Félév utáni szülői értekezlet

osztályfőnökök

80%

2021.05.13-14.

Fogadóóra

munkaközösség-vezető, pedagógusok

70%

 

 

3.8. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi mutató

2021. április

Nyílt nap a leendő elsősök számára

Révészné Sági Lívia

100%

 

 

3.9. Tervezett mérések és vizsgák

3.9.1. Külső és belső tantárgyi mérések rendje

időpont

mérés megnevezése

érintett évfolyam

felelős

2020.09.30.

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével

1-8.

munkaközösség-vezető

2020.09.21-10.12.

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata

8.

Zentainé Ivanov Rita, tagintézmény-vezető

2020.12.04.

1. osztályosok DIFER mérése

1.

Révészné Sági Lívia

2021.05.19.

Idegen nyelvi mérés

6. és 8.

Mészáros Istvánné

2021.05.26.

Országos Kompetenciamérés

6. és 8.

Mészáros Istvánné

2021.01.11-2021.04.23.

NETFIT mérés

5-8.

testnevelő tanárok

 

 


A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet) szólnak.

Tanulmányok alatti vizsgák rendje

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:

•           javítóvizsga (augusztus utolsó hete)

•           osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti két hétben)

•           pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)

•           különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)

•           egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)

Osztályozó vizsgák időpontjai:

- 2021.01.11-2021.01.22.

- 2021.05.31-2021.06.11.

 

Go to top