ALAPADATOK

 

 Az intézmény hivatalos neve:

 

Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola
Cser Simon Tagiskolája

 

Az intézmény címe:

 

2529 Annavölgy, Fő utca 24.

 

Az intézmény OM azonosítója:

 

031867

 

Alapító okirat szerint ellátható feladatok:

 

nappali rendszerű iskolai oktatás

 

alsó tagozat, felső tagozat

 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)

 

nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nevelés-oktatás)

 

szlovák nemzetiséghez tartozók nevelése-oktatása

 

A tagintézmény vezetősége:

Kovács Béla Attila, tagintézmény-vezető

 

Az intézmény fenntartója és működtetője:

 

Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.

 

Közvetlen felettes szerv:

 

Esztergomi Tankerületi Központ

2500 Esztergom, Lőrinc utca 7.

képviseli: Muszela Szabolcs mb. tankerületi igazgató

 

 

 

Intézményünk

Go to top