Nyitva tartás rendje (SZMSZ)

1. Tanítási napokon az intézmény tartása: 7:00-től 17:00-ig tart nyitva

2. Tanítási szünetek alatt az iskolában a nyitva tartás szünetel. Indokolt esetben a tagintézmény-vezető ettől eltérő nyitva tartást is megállapíthat.

3. A tanítási órákat 7:45 és 14:35 között, a tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nyitvatartási ideje alatt kell megszervezni. A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások hossza általában 45 perc.

4. Indokolt esetben az intézményvezető ettől eltérő tanítási- és munkarendet is megállapíthat.

 

Csengetési rend:

  1. óra

08:00-08:45

  1. óra

09:00-09:45

  1. óra

10:00-10:45

  1. óra

11:00-11:45

  1. óra

12:00-12:45

  1. óra

13:00-13:45

  1. óra

13:50-14:35

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

résztvevők, feladatok

1.

Nevelési értekezlet

Kovács Béla Attila

2019. december 7.

nevelőtestület

2.

Pályaorientációs nap

6-7. osztályok osztályfőnökei

2019. december 14.

6-7. osztályok

3.

Szakmai pedagógiai kirándulás

tagintézmény-vezető

2020. április 6.

nevelőtestület

4.

DÖK nap: Gyereknap

diákönkormányzatot segítő pedagógus

2020. április 7.

nevelőtestület, diákok, SZMK

5.

Közös nevelőtestületi értekezlet

intézményvezető

2020. március 27.

nevelőtestület

6.

Nevelési értekezlet

tagintézmény-vezető

2020. április 8.

nevelőtestület

A tanév szorgalmi időszaka

Első nap: 2019. szeptember 2.

Utolsó nap: 2020. június 15.

A szorgalmi időszak első féléve 2019. szeptember 2-től 2020. január 24-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2020. január 31-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:

Őszi szünet: 2019. október 28 – 2019. október 31.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25.

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4.

Téli szünet: 2019. december 23 – 2020. január 3.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20.

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6.

Tavaszi szünet: 2020. április 9. – 2020. április 14.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 8.

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15.

Munkaszüneti napok és munkanap áthelyezések

2019.10.23. Október 23-ai ünnepség (szerda)

2020.05.01. Munka ünnepe (péntek)

2020.06.01. Pünkösdhétfő (hétfő)

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:

2019. december 24. helyett 2019. december 7.

2019. december 27. helyett 2019. december 14.

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi mutató

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Dr. Ormai László Lajosné

2019.10.04.

90

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

Nagy Sándor, osztályfőnökök

2019.10.23.

90

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

Németh Péter, osztályfőnökök

2020.02.25.

90

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

Nagy Sándor

2020.03.15.

90

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

Németh Péter, osztályfőnökök

2020.04.16.

90

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

Németh Péter, osztályfőnökök

2020.06.04.

90

 

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2019.08.31.

Bányásznap

Dr. Ormai László Lajosné

100%

2019.09.27.

Cser nap

Gulyás Györgyné, Nagy Sándor

90%

2019.10.01.

Zene Világnapja

ének-zenét tanítók

85%

2019.10.05.

Idősek Napja

Bánhidiné Juhász Zsuzsanna

100%

2019.10.25.

Takarékossági Világnap

osztályfőnökök

80 %

2019.11. hó

Egészségvédelmi hónap

Mészáros Istvánné

95 %

2020.01.22

Magyar Kultúra Napja

magyar nyelv és irodalmat tanítók

60 %

2020.03.06

Nemzetközi Nőnap

Nagy Sándor

100 %

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2019.12.06.

Mikulás

Gulyás Györgyné

90 %

2019.12.20.

Karácsonyi ünnepség

Dr. Ormai László Lajosné

90 %

2019.12.20.

Falukarácsony

Dr. Ormai László Lajosné

75 %

2020.02.15.

Farsangi bál

Szülői Munkaközösség

85 %

2020.06.20.

Ballagás

Zentainé Ivanov Rita

100 %

 

 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2019.09.02.

Tanévnyitó értekezlet

tagintézmény-vezető

100%

2019.09.16.

Önértékelés, tanfelügyelet

tagintézmény-vezető

100%

2019.11.19.

Nevelési értekezlet

munkaközösség-vezető, pedagógusok

100%

2020.02.12.

Félévzáró értekezlet

tagintézmény-vezető

100%

2020.05.07.

Nevelési értekezlet

munkaközösség-vezető, pedagógusok

100%

2020.06.24.

Tanévzáró értekezlet

tagintézmény-vezető

100%

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi mutató

2019.09.16.

Őszi szülői értekezlet

tagintézmény-vezető, osztályfőnökök

80%

2019.11.19.

Fogadóóra

munkaközösség-vezető, pedagógusok

60%

2020.01.14.

Pályaválasztási szülői értekezlet

Gulyás Györgyné, tagintézmény-vezető

100%

2020.02.12.

Félév utáni szülői értekezlet

osztályfőnökök

80%

2020.05.07.

Fogadóóra

munkaközösség-vezető, pedagógusok

70%

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi mutató

2020. április

Nyílt nap a leendő elsősök számára

Révészné Sági Lívia

100%

 

Tervezett mérések és vizsgák

Külső és belső tantárgyi mérések rendje

időpont

mérés megnevezése

érintett évfolyam

felelős

2019.09.30.

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével

1-8.

munkaközösség-vezető

2019.11.29.

1. osztályosok DIFER mérése

1.

Révészné Sági Lívia

2020.05.20.

Idegen nyelvi mérés

6. és 8.

Gulyás Györgyné

2020.05.27

Országos Kompetenciamérés

6. és 8.

Gulyás Györgyné

2020.01.06-2020.04.24.

NETFIT mérés

5-8.

testnevelő tanárok

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet) szólnak.

Tanulmányok alatti vizsgák rendje

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:

•           javítóvizsga (augusztus utolsó hete)

•           osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti két hétben)

•           pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)

•           különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)

•           egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)

Osztályozó vizsgák időpontjai:

- 2020.01.06-2020.01.24.

- 2020.06.01-2020.06.12.

 

Go to top