A tanórán kívüli tevékenységek alapelveit, formáit a Pedagógiai program 2.6 pontjában fogalmazzuk meg.

A 2019/2020-as tanévben szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, tanulószobás és szakköri foglalkozások:

Alsós tanulószoba - heti 10 óra

Felsős tanulószoba - heti 10 óra

Tánc és dráma szakkör - heti 1 óra

Kisgazdasszony szakkör - heti 2 óra

Tehetséggondozó foglalkozás - heti 1 óra

 

Go to top