Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemImageShow has a deprecated constructor in /home/alt10000/public_html/plugins/system/imageshow/imageshow.php on line 12
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatás

 

- A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait ettől időponttól kezdve gyakorolhatja.

- A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.

- A felvételről - az egyedi körülmények mérlegelése alapján - a tagintézmény-vezető dönt.

- A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el. Az iskola a körzetében lakó tanköteles tanulót köteles beírni az első osztályba, felvételét csak akkor utasíthatja el, ha az engedélyezett létszámot a beírt létszám meghaladja.

- Ha intézményünk a kötelező felvételi kötelezettség (a körzetében lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező tanulók) teljesítése után további felvételi kérelmeket is be tud fogadni, akkor az alábbi sorrend szerint veszünk fel tanulókat.

• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a feladatellátási helyen (Annavölgy) található.

• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a feladatellátási helyen (Annavölgy) található.

• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló.

• Továbbá sorsolás nélkül felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye a feladatellátási helyen (Annavölgy) található.

- Az előnyben részesítettek felvétele után a megmaradó szabad férőhelyekre további felvételi kérelmeket is teljesíthetünk. Amennyiben az utóbbi csoportba tartozó tanulók száma nagyobb, mint a fennmaradó szabad férőhelyek száma, akkor esetükben a felvételről sorsolással döntünk. (Házirend szabályozza)

 

Go to top