CSER SIMON
1910 - 1990


 
CSER SIMON 1910 augusztus 27-én született Csolnokon, egyszerű bányászcsalád fiaként. Eredeti neve Chalupa Simon, de az 1920-as 30-as évek magyarosítási hulláma során többekkel együtt ő is megváltoztatta vezetéknevét.
 
Pedagógusi képzettségét 1930-ban az esztergomi Tanítóképzőben (jelenleg Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola) szerezte. 1934-ben egy évre fizetés nélküli próbaidős tanítónak szerződött az annavölgyi bányaiskolához. A rákövetkező évben véglegesítették, mint tanítót és rendes pedagógusi járulékban részesült.
 
Még abban az évben megnősült. Felesége – született Schmidt Ilona - annavölgyi családból származott, és két gyermekkel ajándékozta meg.
 
Munkája mellett levelező tagozaton elvégezte a tanárképző főiskola matematika-fizika szakát. 1945-1971 között az iskolaigazgató tisztjét is viselte. Ennél magasabb beosztásra nem vágyott. Nem engedett semmi magasabb beosztással kecsegtető csábításnak. Cser Simon nyugdíjazásáig tanított az annavölgyi iskolában.
 
Oktatói tevékenysége mellett aktívan részt vett Annavölgy kulturális életében. Bábszínházat szervezett, maga készítette a bábokat és a paravánt. Ő tanította meg az iskola tanulóit a bábjáték fortélyaira. Színdarabok rendezését vállalta. Tagja volt az annavölgyi bányász-zenekarnak, tudott hegedülni, harmonikán és harmóniumon játszani. Kézügyességét dicséri néhány általa készített bútordarab. Festői tehetséggel is rendelkezett. A mindennapok feszültségét méhészkedéssel és kertészkedéssel vezette le.
 
Szerény és közvetlen embernek ismerték. Mindenkihez volt egy barátságos szava. 1945 februárjában egy aknaszilánk súlyosan megsebesítette. A szilánk áttörte koponyacsontját, és eltávolíthatatlanul élete végéig benne maradt. A fizikai fájdalmakat türelemmel viselte. Soha nem panaszkodott.
 
Nyugdíjazása után a sárisápi általános iskolában vállalt óraadói- oktatói feladatokat és tanított életének szinte utolsó évéig. 1990-ben, nyolcvanéves korában érte a halál.
 
Annavölgy község 2007-ben “Annavölgy Községért” posztumusz kitüntetésben részesítette, valamint a helyi általános iskola felvette a Cser Simon nevet.
 

 


 

Go to top